vrchni_obrazek
Aktuality O nás Tábor 2017 Průvodce táborem Pokyny a informace Přihláška Fotogalerie Historie Reference Pro školy
Přidej mezi oblíbené stránky

Citáty

Kniha návštěvNaše akce

Doporučujeme

Připravujeme
OdkazySponzoři, partneři
Počet přístupů:134754
P o k y n y   a    i n f o r m a c e
 • Pokyny a informace
 • Táborový řád
 • Denní řád


 • Pokyny a informace

  Veškeré pokyny a informace obdržíte po registraci přihlášky k pobytu a po zaplacení poukazu. Nejaktuálnější verzi dokumentu je také možno stáhnout z d e.


  Porušení táborového řádu

  Táborový řád

  Každý z účastníků dětského tábora je povinen dodržovat všechna ustanovení táborového řádu. Zde se máte možnost s tímto řádem podrobně seznámit:


  1. každý se bude k ostatním táborníkům a vedoucím chovat čestně a kamarádsky
  2. nikdo neopustí prostor tábora bez vědomí vedoucího a to ani do nejbližšího okolí
  3. při odchodu z tábora oznámí vedoucí oddílu hlavnímu vedoucímu místo, kde se bude oddíl bude zdržovat
  4. denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit
  5. uvolnění dítěte z denního programu při návštěvě rodičů mimo návštěvní dobu není možné (návštěvní doba je v neděli od 13:00 hodin do 18:00 hodin)
  6. každé vzdálení dítěte z tábora i s rodiči při jejich nedělní návštěvě, je nutné oznámit vedoucímu oddílu
  7. každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu
  8. společný táborový majetek je povinen každý opatrovat a chránit před poškozením či ztrátou
  9. vypůjčené táborové nářadí a sportovní náčiní každý vrátí v pořádku, případné poškození či ztrátu poctivě oznámí
  10. při vycházce do okolí bude každý dbát na své dobré vystupování a chování
  11. nikdo nebude vstupovat do cizích chatek či srubů bez souhlasu jejich obyvatel
  12. v chatkách či srubech nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze – lze je odevzdat do táborové kuchyně
  13. k jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě, každý čistý, umytý a vezme si jen tolik jídla kolik sní (je možné si jít dodatečně pro přidání)
  14. zbytky jídla a odpadky je nutné odhazovat do odpadové jámy nebo do určené nádoby
  15. není dovolenou si schovávat zbytky jídla
  16. vodu na pití je možno používat pouze převařenou (tj.čaj) a to z určené nádoby
  17. nádobí (ešus, lžíci) si umyje každý neprodleně po jídle v určené nádobě s teplou vodou a opláchne
  18. v chatkách, srubech ale i ve všech prostorách tábora si každý dodržuje pořádek a čistotu
  19. doba poledního klidu je určena pro odpočinek a nikoli pobíhání po táboře
  20. v době večerky nikdo nebude rušit ostatní ze spánku
  21. v době večerky se zakazuje používání mobilních telefonů!!!
  22. koupání je možné pouze pod dohledem vedoucího
  23. v chatkách a srubech je zakázáno svítit svíčkami
  24. nikdo nebude ořezávat větve, loupat kůru nebo sekat do stromů sekerou či nožem
  25. bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli vedoucího
  26. nebude-li se táborní cítit zdráv a nebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotnici – i v případě, že se mu to bude zdát bezvýznamné
  27. každý účastník tábora je povinen uposlechnout vedoucího či instruktora svého oddílu, ale také kteréhokoli vedoucího v táboře – povinnost uposlechnout příkazy je naprostou samozřejmostí a každý tak učiní bez odmlouvání
  28. v táboře je přísný zákaz přechovávání nebo požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek!!!
  Denní řád

  Sruby jsou určeny pro ubytování mladších táborníků. Každý srub je rozdělen na tři velké místnosti ve kterých jsou mimo postelí i skříně na oblečení, noční stolky a police na boty.


  Hry

  7:30     budíček
  7:30 - 8:00 rozcvička, ranní hygiena
  8:00 - 9:00 snídaně, úklid stanů
  9:00 - 12:00 dopolední program( v průběhu dopolední svačina)
  12:00 - 13:00 oběd
  13:00 - 14:30 polední klid
  14:30 - 16:00 odpolední program
  16:00 - 16:15 svačina
  16:15 - 17:45 odpolední program
  17:45 - 18:15 osobní volno
  18:15 - 18:45 večeře
  18:45 - 21:30 večerní program
  21:30 - 22:00 příprava na večerku
  22:00     večerka
  22:00 - 06:00 noční hlídky

  Noční hlídka

  Noční hlídky střeží majetek tábora a táborníky v průběhu noci. Děti drží hlídky pod dozorem vedoucích. V případě náročného denního programu nebo nepříznivého počasí mohou být noční hlídky zrušeny.

  Povinnosti noční hlídky:
  1. střeží tábor od 22:00 hodin do 6:00 hodin
  2. dbá, aby bylo po večerce všude zhasnuto a byl dodržován noční klid
  3. nedovolí táborníkům odchod mimo tábor
  4. nedovolí přístup do tábora nikomu, kdo není jeho účastníkem. V případě nebezpečí vyhlašuje poplach.
  5. v případě zvláštních pozorování ihned informuje svého vedoucího


  Noční hlídka :-) Noční hlídka :-)


  .  webmaster web & design - © 2003 Studio N